Alkalmaink

HÉTFŐ

Áhítat

Reggel 8 órakor a templomban (Dóczy Gimnázium szervezésében)
A Dóczy Gimnázium a tanév során templomunkban tartja hétkezdő istentiszteletét

Lídia-kör

(felnőtt kézműves foglalkozás) délután 3 órakor a Lelkészi Hivatalban
A kör tagjai a gyülekezetünkben megkeresztelt gyermekek számára készítenek képeslapokat, igés kártyákat.

40-esek, 50-esek bibliaköre

Minden második hétfőn este 6 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában

KEDD

Áhítat

Reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban
A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

30-asok bibliaköre

Minden második kedd este 6 órakor a Lelkészi Hivatalan

SZERDA

Csendes Percek

Reggel 7 órakor a honlapon és facebook oldalunkon

Zenebölcsi

Szerda délelőtt 9.30 órakor a gyülekezeti teremben
Egy órában a gyerekek ütős hangszerek kíséretében tanulnak/hallgatnak gyermekdalokat, népdalokat; az édesanyák kötetlen hangulatban beszélgetnek, osztják meg egymás között tapasztalataikat, élményeiket.

Presbiteri bibliaóra

Minden hónap első szerdáján este 6 órakor (téli időszakban 5 órakor) a Lelkészi Hivatalban
Az egyházmegye által szervezett Presbiterképző Tanfolyamokat jól kiegészítő bibliaóra, amely presbitereink teológiai tájékozódását segíti elő.

Nőszövetségi alkalom

Alkalmilag szerda délután 5 órakor a gyülekezeti teremben
Máté Gyuláné nőszövetségi elnök vezetésével a Nőszövetség továbbra is mindenben partnerként kíván együttműködni a gyülekezet Presbitériumával. Újra egyre aktívabb szerepet kíván vállalni a diakóniai szolgálatban, különösképpen is a családlátogatás területén. Évente karácsonyi gyermekrajzpályázatot hirdet, gondoskodik annak körültekint? lebonyolításáról, s ugyancsak feladatul vállalja föl a gyermekek karácsonyi csomagjának elkészítését.

Gyülekezeti foci

Este negyed 8 órától a tornateremben
Könnyű, átmozgató edzés minden korosztálynak.

CSÜTÖRTÖK

Áhítat

Reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban
A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

Nyugdíjas bibliaóra

Délelőtt 10 órakor a gyülekezeti teremben
65 év felettiek számára tartott bibliaóra Tóth Tamás lelkipásztor vezetésével.

Családi bibliaóra

Minden második csütörtök este 5 órakor a Lelkészi Hivatalban.
A bibliakör sajátossága, hogy mialatt a felnőttek a Biblia tanulmányozásával foglalkoznak az egyik szobában, addig a szomszédos szobában a 3 év feletti gyermekek számára gyermekfoglalkozást tartunk.

PÉNTEK

Csendes Percek

Reggel 7 órakor a honlapon és facebook oldalunkon

Gyermekkonfirmáció előkészítő tanfolyam

Minden második péntek délután 5 órakor az ifjúsági teremben
Minden tanév kezdetével október elején induló tanfolyam Tóth-Mihala Veronika beosztott-lelkész vezetésével.

Huszár Gál Énekkar

Próba délután 5 órakor a gyülekezeti teremben
Az énekkar nagyobb ünnepeken, illetve gyülekezeti rendezvényeken szólaltat meg többszólamú műveket. A karvezető Kurgyis András nagy szeretettel bátorítja az énekelni szerető testvéreket, hogy jelentkezzenek az énekkarba, szolgálatukkal tegyék még erőteljesebbé az Istennek dicsőítését.

Dr. Révész Imre Bibliakör

Minden második péntek este 6 órakor a gyülekezeti teremben
Derencsényi István elnök-lelkész vezetésével a 60-as, 70-es korosztálynak tartott bibliakör.

SZOMBAT

Egyetemi Fürjek IFI (17-huszonévesek) délután 5 órakor az ifjúsági teremben

VASÁRNAP

Felnőtt konfirmáció előkészítő tanfolyam

Reggel 8.30 órakor a Lelkészi Hivatalban
Az előkészítés ősszel (szeptember végén) induló csoportban történik.

Istentisztelet

Délelőtt 10 órakor a templomban

Óvodai és iskolai foglalkozás

Délelőtt 10 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában, illetve a gyülekezeti teremben
Az istentisztelettel párhuzamosan szakképzett óvónők, hitoktatók és diakónus vezetésével biztosítunk foglalkozást az óvodás és iskolás korú gyermekek számára, amikor is játékos-énekes formában ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel.

Dr. Révész Imre Bibliakör

Minden második péntek este 6 órakor a gyülekezeti teremben
Derencsényi István elnök-lelkész vezetésével a 60-as, 70-es korosztálynak tartott bibliakör.

EGYÉB ALKALMAK

Bűnbánati alkalmak

Ünnepek előtti hét napjain délután 5 órakor a gyülekezeti teremben.

Share This