Konfirmáció

Miben segíthetünk Önnek?

Ha bármire szüksége van, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

+52/537 235

A konfirmáció a gyermekkorban megtörtént keresztség után a tizenkettedik életévét betöltött fiatalok tanúságtétele, hitük megvallása, személyes elköteleződés a Krisztus és a református egyház mellett.

A konfirmáció felnőtt korban is történhet, ha a gyermekkeresztséget nem követte a korosztályos konfirmáció. Mindkettő célja a hit alapismereteinek elsajátítása mellett (katéchezis) a hitbéli elmélyülés és a teljes jogú gyülekezeti tagság elérése. Konfirmált egyháztagjaink részesülhetnek az úrvacsora sákramentumában, amely Krisztus meghívása az örök élet terített asztalához.

Mi a teendő…

…ha gyermekemet szeretném beíratni konfirmációra?

  • Minden esztendő szeptemberében hirdetjük meg a konfirmációi tanfolyam elindulását, ekkor lehet feliratkozni az októbertől májusig tartó tanfolyamra.
  • A tanfolyam kéthetente tartott egy órás foglalkozásból áll, korosztályos csoportban történik a felkészítés.

…ha felnőttként szeretnék konfirmálni?

  • Személyes találkozás egyeztetése a Lelkészi Hivatalban az egyik lelkipásztorral.
  • A tizenkét órás tanfolyam egyéni vagy kiscsoportos felkészítésben történik.

Share This