Istentisztelet

A református istentisztelet a vasárnap megszentelésének ünnepi órája. A gyülekezetünk a templomba érkezve együtt dicséri Istent, áldja szent nevét, segítségül hívja az ő Lelkét, és énekelve imádkozva hallgatja a hirdetett Igét, majd annak magyarázatát. Az istentisztelet ünnep, az élet ünnepe, hiszen Krisztus feltámadásának napján megszólalnak a harangok, és hétről hétre megnyílik az út Isten országa felé. Isten országának egy talpalatnyi területe a mi közösségi életünk is, ahol a szentek közösségében, Isten közelében éljük életünket, tanulunk Istenről, önmagunkról és figyelünk egymásra testvéri közösségben.

Az istentiszteleteinken történik a két sákramentum, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatása, a konfirmáció, nemzeti ünnepeinkről történő megemlékezés, közösségi életünk eseményeinek kommunikálása.

Istentiszteleteinket minden vasárnap 10 órától tartjuk templomunkban.

Az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben.

Ünnepi rendjeinket (karácsony, húsvét, pünkösd), melyek eltérnek a vasárnapi rendtől hirdetjük és közzé tesszük felületeinken.

Bűnbánati, úrvacsorára felkészítő istentiszteleteket tartunk minden úrvacsorás istentiszteletet megelőző héten, csütörtöktől szombatig 18 órától a gyülekezeti teremben.

Share This