Adakozás gyülekezetünkért

Kedves Egyháztagjaink!

Hálásan köszönjük az idei évben személyesen eljuttatott vagy átutalt egyházfenntartói járulékokat, egyéb adományokat.

Gyülekezetünk önfenntartó, vagyis az egyházfenntartói járulék, a perselyadomány és a céladományok segítségével válunk képessé a rezsi, a lelkészi javadalmak és egyéb költségek kifizetésére. Ebben az esztendőben, az év első felében nem tartottunk személyes jelenléttel istentiszteletet, ennek ellenére gyülekezetünk tagjai gondoskodtak közösségünk fenntartásáról.

Azzal a kéréssel fordulunk felétek, hogy akik még nem tettétek meg, és anyagi lehetőségetek lehetővé teszi, szeretettel kérjük a 2021. évre vonatkozó egyházfenntartói járulék befizetését az alábbi lehetőségek valamelyikének igénybevételével:

  • személyesen a Lelkészi Hivatalban (hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között);
  • átutalással:
    • Név: Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség
    • OTP számlaszám: 11738008-20080901
    • Közlemény: egyházfenntartói járulék

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.” (Zsolt 68,20)

Share This