Az evangélium szárnyalása

Áldás, békesség!

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” /Apostolok Cselekedetei 1,8/

Kedves Testvérünk!

Ebben az esztendőben másként alakul a pünkösdi előkészület a világjárvány következtében, mint ahogy azt megszoktuk. De talán éppen most van szükségünk arra, hogy „erőt kapjunk” és megbátorodjunk a mindennapok számára és a tanúságtételre.

Templomunk hosszú időn keresztül zárva volt, és a nyilvános istentiszteleteink is különböző egészségügyi óvintézkedésekhez vannak kötve mind ez ideig. Isten azonban lehetőséget adott a „reggeli és esti csendes percek”, valamint a vasárnapi online istentiszteletek által, hogy az evangélium a zárt templom ellenére se némuljon el gyülekezetünkben.

Istennek legyen hála, hogy az evangélium az „alkalmatlan időkben” is felhangozhatott. Pünkösd éppen erre emlékeztet bennünket, ugyanis a Szentlélek eljövetelével elkezdődött a világmisszió: az evangélium elnémíthatatlan hirdetésének időszaka.

A pünkösdi történet meggyőzően mutatja, hogy a tanítványok életében milyen döntő, pozitív változások mentek végbe a Szentlélek bennük végzett munkája nyomán. A Szentlélek kiemelte őket a bezártság állapotából: a félelem miatti elzárkózásból, kivezette őket a nyilvánosságra, a rezignáció helyébe adta számukra a reményt, bizalmat az élethez és a jövendőhöz. A Szentlélek ráébresztette őket arra, hogy milyen sokat jelent létünk spirituális dimenzióját megtalálni különösen is olyan helyzetekben, melyeket emberileg kezelni képtelenek vagyunk.

Az apostolokat, Krisztus tanítványait a pünkösdi Lélek megtanította arra is, miként kell érzékenyen egymásra hallgatni, egymásra figyelni és egymás iránt megértést tanúsítani. A pünkösdi Lélek ajándékaira, valamint áldásos tevékenységére nekünk is legalább annyira szükségünk van, mint Jézus egykori tanítványainak. Ennek a lehetősége számunkra is biztosított, hiszen erre vonatkozóan hangzik az ígéret: „aki kér, az kap”.

Jöjjetek és együtt imádkozzunk: „Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám!”

Amennyiben pünkösdi hálaáldozati adománnyal kívánjátok támogatni gyülekezetünk életét és szolgálatát, akkor azt szíveskedjetek az egyházközség számlaszámára átutalni: 11738008-20080901

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánva Kedves Mindnyájatoknak, vagyunk

testvéri szeretettel:

Debrecen, 2020 pünkösdje

Derencsényi István, elnök-lelkész

Dr. Kánya Gergely, gondnok

Ui.: Úrvacsorai közösséget 2020 pünkösdjén a veszélyhelyzetre való tekintettel nem tartunk, ide vonatkozóan az úrvacsorára előkészítő bűnbánati istentiszteleteket is elhagyjuk. Konfirmandus fiataljaink istentiszteleten történő ünnepélyes fogadalomtétele várhatóan július végén lesz a templomban.

Ünnepi alkalmaink:

  • Május 31-én, Pünkösd első napján vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban.
  • Június 1-jén, Pünkösd másodnapján hétfőn 10 órakor istentisztelet a templomban.

Templomi istentiszteleteinket élőben követhetik egyházközségünk FB oldalán: www.facebook.com/verestemplom

Share This