Egyházközségi Közlemény

A Magyarországi Református Egyház Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. március 5-én kelt határozata alapján hirdetjük, hogy 2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban a személyes jelenléttel járó istentiszteletek szünetelnek.

Március 7-én, Böjt 3. vasárnapján délelőtt 10 órakor még megtartjuk templomunkban személyes jelenléttel istentiszteletünket.

Március 14-én és 21-én vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletünket gyülekezetünk facebook oldalán (facebook.com/verestemplom) élőben lehet követni. A március 21-ére meghirdetett Lelkészválasztói Közgyűlést elhalasztjuk. Bibliaóráinkat és a Reggeli Csendes Perceket továbbra is a digitális eszközök segítségével tartjuk.

A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi tanácsa.

Az imádság erejével álljunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy ez a próbatétel minél előbb elmúljon.

Ha valakinek segítségre van szüksége, kérjük jelezze a következő telefonszámon: 52/537-235

Debrecen, 2021. március 6.

Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség

Share This