ISTENTISZTELETET TARTUNK A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN IS!

Igazodva Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló rendeletéhez, mely szerint zárt helyen 100 főnél több személy részvételével rendezvény nem tartható, arra kényszerülünk, hogy e korlátozás hatályának ideje alatt vasárnaponként egymást követően két alkalommal tartsunk istentiszteletet: az elsőt 10 órai, a másodikat pedig 11.30 órai kezdettel.

Kedves Gyülekezeti Tagjainktól szíves megértést kérünk, valamint a rendkívüli helyzet tudomásul vételét.

Tisztelettel javasoljuk és kérjük, hogy az ABC szerint A-tól K-val bezárólag kezdődő vezetéknevű testvérek a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletet látogassák, az L-től ZS-vel bezárólag kezdődő vezetéknevűek pedig a 11.30 órakor kezdődő alkalmat. Így jó reménység szerint el tudjuk kerülni azt a kellemetlen helyzetet, hogy a 100 fős létszám meg nem haladása végett bárkinek is azt kelljen mondani, hogy nem vehet részt az adott istentiszteleten.

Bízunk abban, hogy ez a rendkívüli helyzet nem fog sokáig fennmaradni, s kérjük imádságban Istent, hogy segítse a világjárvány által sújtott emberiséget és vessen véget a járvány további terjedésének.

Imádkozzunk valamennyien az orvosok és ápolók szolgálatáért, valamint felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben.

Imádkozzunk népünk fegyelmezettségéért, hogy elfogadják és betartsák a hatóságok rendelkezéseit.

Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért.

Böjt időszakában a húsvétra, a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennünket mindennap.

A fentiek értelmében várjuk Kedves Testvéreinket istentiszteleteinkre, s kívánjuk, hogy a fertőzés kerülje el Kedves Mindnyájukat.

Áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel, a Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Elnöksége nevében: Derencsényi István elnök-lelkész, Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika lelkipásztorok, és Dr. Kánya Gergely gondnok.

Debrecen, 2020. március 12.

Share This