Istentiszteleti alkalmaink – 2021. április

Kedves Testvérünk!

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
Húsvét utáni 1. vasárnap
április 11., 10 óra
Ézs 40,25-31
Jn 20,19-29
264,1
165,1-4
264,2
165,5-6
89,1
Kurgyis András Kurgyis Andrásné
Húsvét utáni 2. vasárnap
április 18., 10 óra
Ez 34,10-16
Jn 10,11-16
23,1
229,1-3
215,2
395,1
395,2-3
Tóth Tamás
Húsvét utáni 3. vasárnap
április 25., 10 óra
1Móz 1,1-4a.26-31.2,1-4a
Jn 16,16-23
373,1
209,1-2
301,1
270,7
278,7-8
Tóth-Mihala Veronika

Share This