Istentiszteleti alkalmaink – 2021. augusztus

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP
Augusztus 1., 10 óra
Jer 1,4-10
Lk 16,1-9
445,6
445,1.,4-5
orgona
274,1
395,1-3
Tóth Tamás Dr. Madar-Kiss Ádám
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 10. VASÁRNAP
Augusztus 8., 10 óra
2Móz 19,1-6 (7)
Lk 19,41-48
65,1
231,1-4
215,2
162,1
162,2-5
Tóth-Mihala Veronika
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 11. VASÁRNAP
Augusztus 15., 10 óra
2Sám 12,1-15a
Lk 18,9-14
256,1
32,1-4
32,6
328,4-5
223,1-6
Tóth-Mihala Veronika
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 12. VASÁRNAP
Augusztus 22., 10 óra
Ézs 29,17-24
Mk 7,31-37
392,2
392,3-5
235,4
234,2
264,1-5
Tóth Tamás
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 13. VASÁRNAP
Augusztus 29., 10 óra

KONFIRMÁCIÓ ÉS ÚJKENYÉR ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
Gal 3,15-22
Lk 10,23-37
425,1-2
205,1-4
489,1
489,2
395,1-3
Úrvacsorai énekek
Tóth-Mihala Veronika

Share This