Istentiszteleti alkalmaink – 2021. február

Kedves Testvérünk!

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
Február 7.,
10 óra
Ézs 55,6-11
Lk 8,4-15
220,1
274,1-3
zenei közreműködés: Bereck Ágnes, Toldi Éva
273,1
274,4
Tóth-Mihala Veronika Módis László
Február 14.,
10 óra
Ám 5,21-24
Lk 18, 31-43
42,1;
25,1-3
512,1
505,1
266,1-3
Tóth Tamás Major Henrietta
Február 21.,
10 óra
Jn 9,14
Jn 9,8-9
465,1
464,1-4
479,1
270,1
270,10
Gál Judit Kurgyis Andrásné
Február 28.,
10 óra
Ézs 5,1-7
Mt 15,21-28
277,1
80, 1,6-8
80,9
223,1
223,6
Tóth Tamás Bereck Ágnes

Share This