Istentiszteleti alkalmaink – 2021. január

Kedves Testvérünk!

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
Január 1.,
10 óra
1Móz 17,1-8
Lk 2,21
191
425,1-3
235,4
329,2
425,4
Tóth-Mihala Veronika Sebestyén Nóra hitoktató
Január 3.,
10 óra
Ézs 61,1-3
Mt 2,13-23
215,1
277,1-3
226,3
229,1
229,2-3
Tóth Tamás Major Henrietta teológus
Január 10.,
10 óra
Ézs 42,1-9
Lk 2,41-52
84,5
475,1-3
311,3
119,1
23,3
Tóth-Mihala Veronika Szabó Ilona diakónus-hitoktató
Január 17.,
10 óra
2Móz 33,17b-23
Jn 2,1-11
25,2
309,1-4
462,1
436,1
436,6-7
Tóth Tamás Oláh Noémi hitoktató
Január 24.,
10 óra
2Kir 5,1-15a
Mt 8,1-13
511,1
464, 1-4
229,2
399,15
512,1,6
Tóth-Mihala Veronika Dr. Kánya Gergely gondnok
Január 31.,
10 óra
Ézs 51, 9-16
Mt 8,23-27
346,1
469,1-5
300,1
394,2
300,4
Tóth Tamás Kurgyis András lelkész-kántor

Share This