Istentiszteleti alkalmaink – 2021. július

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 5. VASÁRNAP
Július 4., 10 óra
1Móz 12,1-4a
Lk 5,1-11
138,1
425,1-4
éneklés
105,1
512,1-6
Tóth-Mihala Veronika Vargáné Elek Diána
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 6. VASÁRNAP
Július 11., 10 óra
Ézs 43,1-7
Mt 5,20-26
42,2. és 5.
229,1-3
154
89,1
465,1-4
Tóth Tamás Földi Béla
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 7. VASÁRNAP
Július 18., 10 óra
2Móz 16,2-3.11-18
Mk 8,1-9 / Mt 7,7-11
167,2
501,1-8
438,6
438,9
475,1-3
Tóth-Mihala Veronika Dr. Hatvani János
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 8. VASÁRNAP
Július 25., 10 óra
Ézs 2,1-5
Mt 7,15-23
298,1
46,1,5
80,6-7
80,8
225,1-5
Tóth Tamás Feketéné Dr. Pál Ilona

Share This