Istentiszteleti alkalmaink – 2021. június

Kedves Testvérünk!

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

LELKÉSZVÁLASZTÓI KÖZGYŰLÉS lesz június 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban. Ezen az istentiszteleten a megüresedett lelkészi állásra a Presbitérium által meghívott Tóth-Mihala Veronika, jelenlegi beosztott lelkész megválasztására nyílik lehetőség az egyházközség Választói Névjegyzékében szereplő egyháztagok számára. A lelkészválasztói közgyűlés levezetésére Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi tanácsost, valamit Tasi Sándor egyházmegyei világi tanácsost rendelte ki Hadházi Tamás, a Debreceni Református Egyházmegye esperese.

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 1. VASÁRNAP
Június 6., 10 óra
5Móz 6,4-9
Lk 16,19-31
116,1
395,1-2
orgona
304,2
395,3
Tóth Tamás Máté Gyuláné
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 2. VASÁRNAP
Június 13., 10 óra
Ézs 55,1-5
Lk 14,15-24
438,6
167,1-2
436,1
436,6-7
167,3
Tóth-Mihala Veronika Tóth Tamás
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 3. VASÁRNAP
Június 20., 10 óra
Ez 18,1-4.21-24. 30-32
Lk 15,1-10
89,1
342,1-4
342,5
215,2
469,1-5
Tóth Tamás
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 4. VASÁRNAP
Június 27., 10 óra
1Móz 50,15-21
Lk 6,36-42
80,1
440,1,7-9
167,2
23,3
446,1-2
Tóth-Mihala Veronika Virányi György

Share This