Istentiszteleti alkalmaink – 2021. május

Kedves Testvérünk!

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
Húsvét utáni 4. vasárnap
május 2., 10 óra
Ézs 12,1-6
Jn 16,5-15
65,1
134,1-3
zene
370,3
463,1-4
Tóth Tamás Tóth-Mihala Veronika
Húsvét utáni 5. vasárnap
május 9., 10 óra
2Móz 32,7-14
Jn 16,23b-27
38,1
475,1-3
474
479,1
479,2-4
Tóth-Mihala Veronika Dr. Módis László
Mennybemenetel ünnepe
május 13., 10 óra
1Kir 8,22-28
Mk 16,14-20
162,1
24,1,4-5
162,7
358,1
359,1-3
Tóth Tamás Tóth-Mihala Veronika
Húsvét utáni 6. vasárnap
május 16., 10 óra
Jer 31,31-34
Jn 15,26-16,4
65,3
204,1,7-10
89,1
89,7
397,1,4-5
Kurgyis András Kurgyis Andrásné
Pünkösdvasárnap
május 23., 10 óra
4Móz 11,11-17.24-25
Jn 14,23-31
445,6
368,1-5
370,2
370,3
463,1-4
Tóth Tamás Dr. Módis Lászlóné
Pünkösdhétfő
május 24., 10 óra
1Móz 11,1-9
Jn 3,16-21
370,1
235,1-3
235,4
304,8
369,1-3
Tóth-Mihala Veronika Szabó Ilona
Szentháromság vasárnap
május 30., 10 óra
Ézs 6,1-13
Jn 3,1-15
488,1
397,1-5
171
235,4
235,5
Tóth Tamás Virányi György

Share This