Istentiszteleti alkalmaink – 2021. október

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

 

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
Október 3., 10 óra
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 18. VASÁRNAP
HITTANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
2Móz 20,1-17
Mt 22,34-46
165,1; 395,1-3; orgona, 512,1; 512,2-3. Tóth-Mihala Veronika
Október 10., 10 óra 
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 19. VASÁRNAP
2Móz 34,1-10
Mt 9,1-8
512,5; 445,1,5-6; 512,6; 399,15; 342,1,3,5. Tóth Tamás
Október 17., 10 óra
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20. VASÁRNAP
1Móz 8,14-22
Mt 22,1-14
42,5; 370,1-3; 372,1; 298,1; 298,3-5,10. Tóth Tamás
Október 24., 10 óra
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 21. VASÁRNAP
ÓVODAI-CSALÁDI ISTENTISZTELET
Szabad igeválasztás A DRK Óvodájának csoportja szolgál közöttünk énekléssel, verseléssel. Feketéné Kavisánszki Györgyi
Október 31., 10 óra
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 22. VASÁRNAP
REFORMÁCIÓ VASÁRNAPJA
Mik 6,6-8
Mt 18,21-35
50,1; 50,2-3,9; 89,1; 464,1; 464,2-4. Tóth-Mihala Veronika

Share This