Istentiszteleti alkalmaink – 2021. szeptember

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

 

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 14. VASÁRNAP
Szeptember 5., 10 óra
1Móz 28,10-19
Lk 17,11-19
422,1
422,2-5
zene
204,5
256,1-8
Tóth-Mihala Veronika Dr. Hatvani János
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 15. VASÁRNAP
Szeptember 12., 10 óra
1Móz 2,4b-9.15
Gal 5,25-6,10
278,1-2
278,3-5
171
1,1
119,1-4
Tóth Tamás Virányi György
LELKÉSZBEIKTATÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Szeptember 12., 15 óra
A beiktatás szolgálatát Hadházi Tamás, a Debreceni Református Egyházmegye esperese végzi. Igét hirdet Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Beiktatását követően igét hirdet Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor. Az istentisztelet után szeretetvendégségre hívunk és várunk mindenkit a Gyülekezeti Házba!
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 16. VASÁRNAP
Szeptember 19., 10 óra
JSir 3,22-26.31-32
Lk 7,11-17
40,1
89,1,3,7
489,1-2
204,2
350,1.3-4.
Tóth-Mihala Veronika Vargáné Elek Diána
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 17. VASÁRNAP
Szeptember 26., 10 óra
Vendég igehirdetőnk a Teremtés Hete nyitónapján érkezik közénk. Az igehirdetést követően rövid előadást hallhatunk a teremtésvédelem fontosságáról. Kocsis Áron Dr. Módis Lászlóné Boros Anna

Share This