Lelkészválasztás a Verestemplomban

LELKÉSZVÁLASZTÓI KÖZGYŰLÉS lesz június 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban. Ezen az istentiszteleten a megüresedett lelkészi állásra a Presbitérium által meghívott Tóth-Mihala Veronika, jelenlegi beosztott lelkész megválasztására nyílik lehetőség az egyházközség Választói Névjegyzékében szereplő egyháztagok számára.

A lelkészválasztói közgyűlés levezetésére Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi tanácsost, valamit Tasi Sándor egyházmegyei világi tanácsost rendelte ki Hadházi Tamás, a Debreceni Református Egyházmegye esperese.

FONTOS! A Választói Névjegyzékben szereplő egyháztagjainkat arra kérjük, hogy a regisztráció miatt időben érkezzenek az istentiszteletre. 9 órától gyülekezeti nőszövetségünk tagjai már várni fogják a Kedves Testvéreket a templom előtt kihelyezett regisztrációs asztaloknál.

Share This