Lépegetve Isten vezetésében

„Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta:
Így szólj Izráel fiaihoz: A „Vagyok” küldött engem hozzátok.”
 (2Móz 3,14)
Kedves Testvérek!

Nehéz élethelyzetekben értjük meg igazán, Isten miért arra tanít minket, hogy Ő a jelenben él, és ott elérhető. Az ukrán-orosz háború árnyékában élve megtapasztalhatjuk, hogy sem az előzmények megértése, sem a következmények befolyásolása nem áll a hatalmunkban.
Böjtben napról-napra lépegetve Isten vezetésében bízva tehetjük, ami aznap megtehető. Együtt érezhetünk azokkal, akik aznap a látóterünkbe kerülnek, segíthetünk a menekülőknek azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak.
A böjt lemondás saját látásmódunkról, és ráhangolódás Isten tanítására. Az imádság és az igeolvasás segíthet megtartani azt a nézőpontot, hogy Isten kézen fogva vezet minket, máról holnapra. 
 

Veronika és Tamás
 
U.i.: Március hónap első vasárnapján 10 órakor böjti úrvacsorás istentiszteletre várunk Benneteket a templomba. Az úrvacsorázást bűnbánati istentiszteletek készítik elő március 3-5. között (csütörtöktől szombatig) 18 órai kezdettel a gyülekezeti teremben. Ettől a hónaptól kezdve már az új református énekeskönyv szerinti énekszámokat tesszük közzé (zárójelben megjegyezve, hogy a régi énekeskönyvben hol található meg az ének).
Az aktuális istentiszteleti rendet IDE KATTINTVA lehet olvasni.

Share This