Levél a Kossuth Utcai Gyülekezethez – 2022. Újkenyér

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem
a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy
érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” (Mt 5,17)

Kedves Testvérünk!
Jézus azt mondja: válassz.
Jézus szavai az Ószövetségben gyökereznek, a szövetség, melyet népével köt, régi és mozdíthatatlan alapokon áll. Tanítása az ősi ösvényre irányítja követőit, de szavai mégis új értelmet adnak a régi törvénynek. Jézus megtestesíti azt a tudást, ami a múltból következő tapasztalat, örökség, és egyidejűleg mégis az következik el benne, aminek nincs gyökere a múltban.
Jézus a küszöbön áll, és ott is tartja tanítványai lábait. Ez a kopogtatás, mely a kapuba érkező, a mindjárt belépő jelzése, az Ő szava. Arra ösztönöz, hogy ne lépjük át a küszöböt, hanem tartsuk meg a régiben az egyik, az újban a másik lépésünket. Amint a Bárány mellső és hátsó lába a szövetség két könyvén áll, lép, rugaszkodik.
A nagy szövetségek ideje újra ránk köszöntött. Szűk körben kötött megállapodások, netán titkos alkuk ideje lejárt. Nem lehet másként életben maradnunk, csak ha nagy szövetségeket kötünk: a vízért, a levegőért, a földért. És ha nem egymás ellen, hanem egymással becsületesen állapodunk meg: tiszteletet ígérve a másik embernek, családnak, munkatársnak, üzleti partnernek, népnek.
Az Istennel kötött szövetség a tanítómesterünk a tisztességben. A szövetség egy választáson alapul. Az Istennel kötött szövetség szabályait Ő maga fektette le. A szövetségkötésből kitűnik, hogy az embernek van választása: elfogadja ezt a szövetséget, vagy elveti. Isten világossá tette a vele kötött szövetség feltételeit és következményeit. A törvényből az is világosan hallatszik, hogy Isten a népével kötött szövetséget népe érdekében alkotta.
Mi képtelenek vagyunk rá, hogy tiszta kereteket és célokat alkossunk meg az együttélésünk érdekében. Újra Isten törvénye értelmében kellene átgondolnunk, újra értelmeznünk az egymással való együttélésünk alapjait.
Válassz engem, mondja a törvényt adó Isten, és élni fogsz.
Válassz engem, mondja Jézus, és szabad leszel.
Ma gyülekezetünk küldetése valóban lehet az, hogy Isten törvényét megélve ott maradunk a küszöbön. A régi utak és az új lehetőségek ajtajában, mint maga a Mester.

Testvéri köszöntéssel:

Debrecen, 2022. augusztus 19.

Tóth-Mihala Veronika, lelkipásztor

Tóth Tamás, lelkipásztor

Dr. Kánya Gergely, főgondnok

Ui.: ÚJKENYÉR ÜNNEPÉNEK RENDJE

 

  • Az úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteinket 2022. augusztus 25-27. között (csütörtökön, pénteken és szombaton) 18 órai kezdettel tartjuk a gyülekezeti házban (bejárat a Nap utca felől).
  • Az úrvacsorás istentisztelet augusztus 28-án, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a templomban.

Share This