Levél a Kossuth Utcai Gyülekezethez – 2023. húsvét

„Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.” (Jn 12,44-46)

Jézus hangosan mondja ma is, hogy Ő Isten küldötte. Csak hallgatnunk kell őt.
Az egyházunknak, így gyülekezetünknek is az a küldetése, hogy Istent képviselje a világban. Rajtunk keresik Jézust. „Jézust szeretnénk látni” (Jn 12) – mondják ma is azok, akik távolról érkeznek az egyházba. Nem ránk kíváncsiak, hanem Jézusra, aki azért jött, hogy bemutassa az embereknek Istent. Ha mi nem képviseljük Jézust, akkor nem keresik többé nálunk őt. Jézust azért keresték az emberek, mert hallották, hogy Isten beszél általa, hogy Isten van jelen ott, ahol ő van. Nekünk is csak ez az egy küldetésünk van, hogy érthetően, fennszóval és világosan hirdessük Jézust. Meglehet, hogy nem az a baj, hogy az emberek nem keresik Istent, hanem az, hogy mi nem képviseljük őt, pontosabban nem őt képviseljük, és ezért nem keresik az egyházat. Meglehet, hogy a sok maga módján vallásos ember követné Jézust, ha megtalálná. Az egyházra felelősség hárul. Annyi mindenünk van, annyi mindennel foglalkozunk, pedig csak egy a szükséges, egy a nélkülözhetetlen.
Az ifjúsági hétvégén két órán keresztül huszonhét fiatallal Márk evangéliumát olvastuk fel. Körbe ültünk és versről-versre olvastuk. Csend volt, és mindenki figyelt. Megszűnt a világ, és kinyílt egy másik világ. Jézus hangosan hallható volt, és világosság teremtődött bennünk, sőt, körülöttünk.
Erre a Húsvétra, a szent három napra így hívunk most, hogy gyere, ha Jézust szeretnéd látni és hallani. Őt kívánjuk szóhoz juttatni. És hívj másokat is.
Ha a gyülekezethez tartozol, de elszakadtál, akkor gyere haza. Erről szól majd az április 30-i Hazatérés vasárnapja. Ha rendszeresen jársz a gyülekezetbe, de van olyan, akiről tudod, hogy messzire került, hívd haza, hívd meg, hogy jöjjön el.
A hívó szó felénk irányul, Jézus azt üzeni, gyere, és kövess engem.

Debrecen, 2023. húsvét

Tóth-Mihala Veronika, lelkipásztor

Tóth Tamás, lelkipásztor

Dr. Kánya Gergely, főgondnok

Húsvéti és egész április havi istentiszteleti rendünket IDE KATTINTVA olvashatják.

Share This