Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2021. Pünkösd

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.”
(ApCsel 2,17-18)

Kedves Testvéreink!
Szeretettel és várakozással hívunk Benneteket a pünkösdi öröm megélésére, melyet Péter apostol szavaival hirdet meg számunkra ebben az esztendőben Isten Igéje. Péter egy régi, akkor már közel ötszáz éves prófécia beteljesedését látta a Jeruzsálem utcáin összegyűlt ünneplő nép körében, melyet annak idején Joel próféta jegyzett le, mint Isten ígéretét.
Ott és akkor fiatalok és vének, férfiak és nők élték át, hogy Isten kitöltött a Lelkéből rájuk, és prófétálni kezdtek, álmokat álmodtak. Mi másra lenne ma égető szükségünk, mint arra, hogy tudjuk, merre vezet minket Isten, és legyen kedvünk a következő naphoz, ahhoz, ami közeleg, legyenek közös céljaink, vágyaink. Olyan célok, amelyeket a Lélek mutat nekünk, olyan álmok, amelyeket magunktól el sem tudunk képzelni. Isten Lelkének kiáradása elhozhatja számunkra is azt a megélést, azt az istentiszteletet, amikor ezt tapasztalajuk: ez az, amiről Péter beszélt, ez az, amiről Joel prófétált. Isten népéhez tartozni olyan jó lehetőség, annyira nagyszerű életkilátás, hogy gyakran azért mulasztjuk el, mert nem hisszük el, hogy csak el kellene fogadnunk, csak be kellene engednünk a Lelket, aki bennünk is kifejtheti hatását.
A Lélekkel találkozni, töltekezni azt jelenti, hogy részesülünk Isten jelenlétének gyógyító, üdítő, megtisztító hatásában. Mindannyiunknál más az, ami minket az élet megélésében, valódi megízlelésében megakadályoz. Gyakran meg sem tudjuk fogalmazni, mitől félünk, mit szégyellünk, miért nem vagyunk képesek változtatni mindazon, amin nagyon szeretnénk. Nem értjük, miért követjük el ugyanazt a hibát, miért bántunk meg újra és újra olyanokat, akiket nem szeretnénk, és miért sértődünk meg azon, amit nem sértésnek szántak. A lelki ember életútján ezekre a kérdésekre fény derül. Nem feltétlenül úgy, mint amikor egy vaksötét szobában váratlanul felkapcsolják a villanyt, hanem inkább úgy, mintha fokozatosan áradna szét a fény a szobában. A fényerősség szabályozása nincs a kezünkben, Isten tekeri fel a számunkra elviselhető tempóban az életünk rejtelmeit megvilágító fény erejét.
Ne féljünk kilépni a fényre, belépni ebbe a tiszta helyzetet teremtő szent térbe, az istentisztelet terébe. Számunkra ezek a napok az utolsók, hiszen minden nemzedék akkor és ott töltheti be Istentől kapott küldetését, amelybe született, s mely halandó, véges.
Gyermekekkel és fiatalokkal, idősekkel és cseperedőkkel együtt hívjuk és várjuk Isten Lelkének kiáradását közösségünkre, családjainkra.

Debrecen, 2021. május 19.

Tóth-Mihala Veronika
beosztott lelkipásztor
Tóth Tamás
lelkipásztor
Dr. Kánya Gergely
gondnok

ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

  • Május 20-22. között (csütörtöktől szombatig) minden este 6 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk a templomban.
  • Május 23-án, pünkösdvasárnap és május 24-én, pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteletet lesz a templomban.

Share This