Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2021. Újkenyér

Áldás! Békesség!

„Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.” (Jn 6, 51)

Kedves Testvérünk!

A közösségünk tavaly nyáron, újkenyér alkalmával élt utoljára az úrvacsora sákramentumával. Hiányzik az úrvacsorai közösség nekünk, mert bár kapcsolatban vagyunk egymással, és együtt hallgatjuk vasárnaponként az Igét, és találkozunk imaközösségben, bibliaórákon, de az úrvacsorai közösséget nem pótolja semmi.

Az Úr asztala az a találkozási pont, ahol megélhetjük azt, hogy amilyen valóságosan esszük szánkkal a kenyeret és isszuk a bort, olyan valóságosan táplálja lelkünket Krisztus teste és vére az örök életre.

Az örök életet éljük, amikor a lelkünk levegőhöz jut, amint Istennel kapcsolatba kerülünk, a természet csodálatában, mint Isten teremtésében elmélyülünk, vagy amint megéljük a tiszta családi, baráti vagy szenvedélyes szeretetet. A lelki élet táplálója az a titokzatos közösség, amely az úrvacsora alkalmával jön létre Krisztus és az egyháza között, melynek tagjai, mint a kenyérben a búzaszemek, vagy mint a borban a szőlőszemek, eggyé lesznek az Úr asztala körül. Ez a mennyei és földi egység, a nyitott ég látomása és a földi találkozások mélysége, egyszerre kínálja a feloldódást Isten jelenlétében, és a magunkra találást testvéreink körében. Az úrvacsora tapasztalata: nem vagy egyedül.

Az istentisztelet rendjében az igehirdetés, azaz az igei rész után következik a sákramentális szakasz, melynek liturgiája az úrvacsorai közösség megéléséhez emelkedik. A szereztetési ige elhangzása után bűnvallás, közös hitvallás és személyes vallástétel következik, valamint keresztyén hitgyakorlatunk minden elemét összegzi a nagy hálaadó imádság. A bűnvallás, hitvallás és személyes vallástétel után meghirdeti számunkra a liturgikus szöveg bűneink bocsánatát és az örök életet. Mindezek után járulunk az Úr asztalához, és vesszük magunkhoz a szent jegyeket, melyben bűneink bocsánatát és az élet reményét ajándékozza nekünk az Úr, mintegy Önmagát.

Az asztalközösség itt nem ér véget, hiszen intelemmel és hálaadással végződik. Együtt részesültünk az Úr jótéteményében, együtt is köszönjük meg azt.

Az asztalközösség nem a vasárnapi istentiszteleten kezdődik, hanem bűnbánati istentiszteletek előzik meg az úrvacsorát, ahol felkészülünk az úrvacsora vételére, valamint egyéni csendességre és a lelkészekkel történő beszélgetésre is van lehetőségünk.

Az úrvacsora Isten ajándéka, melyet nem tudunk meghálálni, csupán életünk egyszerűségében élhetjük meg az Úrral való közösség lenyomatát.

A hálaáldozati adományok helyett ettől az esztendőtől kezdve arra kérjük a testvéreket, hogy egyházfenntartói járulék formájában járuljanak hozzá egyházközségünk működési költségeihez (rezsi, lelkészek javadalma, kántor tiszteletdíja, fenntartási, karbantartási költségek, missziói célok támogatása).

Testvéri köszöntéssel:

Debrecen, 2021 augusztus 22.

Tóth-Mihala Veronika
lelkipásztor
Tóth Tamás
lelkipásztor
Dr. Kánya Gergely
gondnok

ÚJKENYÉR ÜNNEPÉNEK RENDJE

 • Az úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteinket 2021. augusztus 26-27. napjain (csütörtökön és pénteken) este 6 órai kezdettel tartjuk a Gyülekezeti Házban (bejárat a Nap utca felől).
 • Az úrvacsorás istentisztelet augusztus 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a templomban, melynek keretében fogadalmat tesznek ifjú konfirmandus testvéreink.

CSENDES NAP

Augusztus 28-án, szombaton délelőtt 10 órától Csendes Napot tartunk a Gyülekezeti Házban. Beszélgetés, áhítat, imaközösség és KI-MIT-TUD? lesz a program. Az egynapos program részvételi díja 2.000 Ft, mely tartalmazza az ebédet és a vacsorát. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban.

GYÁSZJELENTÉS

Fájdalommal tudatjuk a gyülekezettel, hogy Dr. Kiss László presbiter testvérünk, a KLTE és a DE Biokémia Intézetének volt intézetvezetője augusztus 10-én elhunyt. 77 évet élt testvérünk temetése szeptember 1-jén, szerda délután 2 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozó terméből.

LELKÉSZBEIKTATÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET

2021. szeptember 12-én, vasárnap délután 3 órakor lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet lesz templomunkban. Ezen az alkalmon a Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség második lelkészi állására megválasztott Tóth-Mihala Veronika ünnepélyes beiktatására kerül sor.

KONFIRMÁCIÓS TANFOLYAM

A 2021/22-es konfirmációi tanfolyamot október elején indítjuk. Minden 12. életévét betöltött gyermek jelentkezését várjuk. Jelentkezni a fejlécben feltüntetett elérhetőségeinken lehet!

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

 • minden hónap első hétfőjén este 6 órakor Presbiteri Óra a Gyülekezeti Házban
 • szerdán reggel 7 órakor Csendes Percekkel, pénteken reggel 7 órakor Kisasztali beszélgetésekkel jelentkezünkaz egyházközség honlapján és facebook oldalán
 • szerda este 8 órakor ONLINE imaközösség
 • csütörtök délelőtt 10 órakor nyugdíjasok bibliaköre a Gyülekezeti Házban

2021. SZEPTEMBER 20-AI HÉTEN ÚJRAINDULÓ ALKALMAINK

 • kedd este 6 órakor 30-asok bibliaköre a Gyülekezeti Házban
 • SZERDA
  • délelőtt 10 órakor baba-mama kör a Gyülekezeti Házban
  • este 6 órakor 40-esek, 50-esek bibliaköre a Gyülekezeti Házban
 • csütörtök délután 5 órakor családi bibliaóra a Gyülekezeti Házban
 • péntek este 6 órakor Dr. Révész Imre bibliaóra a Gyülekezeti Házban

INTERNETES OLDALAINK

Honlap: www.verestemplom.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/verestemplom
Instagram oldal: www.instagram.com/verestemplom

AZ ÚR LEGYEN GYÜLEKEZETÜNK ŐRIZŐ PÁSZTORA!

Share This