Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2022. Pünkösd

„Miért álltok itt az ég felé nézve?

Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe,

úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

(ApCsel 1,11)

Kedves Testvéreink!

Jézus az égre emeli tekintetünket. Onnan várjuk az erőt, amit tőle kapunk. A Szentlélek ereje olyan, mint a tűz, a szél és a víz. Megérinti szívünket a Lélek az Ige olvasásakor, az erdő csendjében vagy a víz csobbanásában, az eső zivatarában. A Lélek által ihletett szavainkkal szeretjük gyermekeinket, öleljük meg szerelmünket, és éljük át a szív fájdalmait: a gyászt, a veszteséget és a csalódást.

A Lélek teszi képessé a szívünket arra, hogy igazán örüljünk, vagy szívünk igazán fájjon. A Lélek ugyanis szabaddá teszi a lelkünket arra, hogy azt érezze, ami valójában van, ami természetesen következik az életből. A Lélek élni tanít egy olyan világban, ahol a tompaság kényelme hívogat. Ahol a szorongás nem szakíthatja ketté lelkünket, sem éjszakáinkat. Ma arra tanít a kultúránk, hogy ne szakadjon meg a szívünk, hanem maradjon ép és egész.

De az egeket szétszaggató Atya, aki elküldte Fiát, nem egyben tartani akarja a világot, sem teremtményeit. Arra hív meg, hogy feszítsük szét kereteinket, hogy hajlítsuk a látóteret. Ne lapuljunk a földre, hanem nyújtózkodjunk az ég felé.

Az ég tágassága segít abban, hogy ne szűkkeblűek legyünk. Ha fölfelé tekintgetünk, ha felemeljük szívünket, átéljük, hogy kitágul a külső és belső tér.

Határaink nem azért adattak, hogy korlátok legyenek, hanem hogy megtanítsanak arra, hogy kérjünk, hogy ne magunktól várjuk az oldást, a lelkesedést, és az életerőt, hanem Istentől.

A Szentlélek kitöltekezik ma is Jézus testére, az egyházra.

Őt hívjuk Pünkösdkor, neki éneklünk dicséretet, a Lélek teremt közösséget az Úr asztala körül a mennyei és a földi egyház körében.

Áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel,

Debrecen, 2022. május 26.

Tóth-Mihala Veronika, lelkipásztor

Tóth Tamás, lelkipásztor

Dr. Kánya Gergely, főgondnok

Ui.: Pünkösd ünnepi alkalmaink:
• Június 2-4. között (csütörtöktől szombatig) minden este 6 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben (Kossuth utca 65. – bejárat a Nap utca felől).
• Június 5-én, pünkösdvasárnap úrvacsorás ünnepi istentisztelet; június 6-án, pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor hálaadó istentiszteletet lesz a templomban.

A június havi istentiszteletek rendjéről IDE KATTINTVA lehet olvasni.

Share This