Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2023. Nagyböjt

„Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.” (Mt 16,19)

Kiszabadítom reggel a kalácsot, elvágom a csepp ragasztócsíkot a zacskó szájánál. Valaki, vagy még inkább valami beragasztotta. Felálltam az asztaltól a nőszövetségi csendesnap ebédje után, mire visszaléptem, eltűnt a tányérom az asztalról, délután láttam viszont az elmosogatott tányérokat, csillogtak. Kinyitottam a füzetemet, amibe az istentiszteletek liturgiáját írom, és ott voltak az ismerős betűk és számok vasárnapról: az én írásom, de mintha régen írtam volna, pedig csupán néhány nap telt el. Folytatjuk, amit elkezdtek mások, következnek utánunk is, és mi is hozzáfogunk újra ahhoz, amit tegnap abbahagytunk. Mindennek van előzménye. Semmi sem áll önmagában. Az ajtót nyitjuk és zárjuk egymás után.
Péter átvesz egy küldetést Mesterétől. Jézus kezéből veszi át a kulcsot, nála lesz a bűnbocsánat kulcsa, ő fogja hirdetni: Isten megbocsátott nekem, rád is a megbocsátás, bebocsátás vár. Péter emlékszik a pillanatra, amikor megrendülten állt a hajója mellett, és azt érezte, hogy bűnös, nem méltó. Érintkezésbe lépett a szent Istennel, a szent Fián keresztül és nem mert átlépni a szentség kapuján. Jézus azonban biztatta, emberhalász leszel, azaz: gyere velem, kövess engem, és meglásd, itt és most megvalósul a feloldozás. Nem kell várnod rá, hogy elérd ennek a világnak a határát, hogy átlépj a mennyek országába, mert a mennyek országa jött el hozzád. Az Isten országa közöttetek van, mutat önmagára Jézus, és így ami itt történik, az érvényes ott is, hiszen az itt és ott most találkozik, benne, körülötte. A most folytatása a majd, az ittből következik az ott.
Tehát éppen nem a jutalomról van szó, azaz az egyház hatalmáról és üdvösséget osztogató szerepéről, ahogyan a középkori egyház értelmezte, hanem az itt és most lehetőségéről. Ha szeretnéd, itt és most, ebben a böjtben eloldozhatja rólad kötelékeidet. És „a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni” (Mt 16, 18) azon, amit ő épít fel benned. Szabadulásod végleges, ha ő szabadít meg.
A Péter által mondott hitvallás kövén épült az az egyház, aminek tagjai mi vagyunk itt és most. Gyülekezetünkben ebben az esztendőben is megszólalnak majd az istentiszteleteken az önvizsgálatra hívó Igék, átlépünk a böjt kapuján, a böjtfőn, az úrvacsora erejével. Hívunk benneteket, hogy tartsátok meg a böjtöt, ahogyan előttünk is tették, és ahogyan mi magunk is tettük az előző években. A böjti negyven nap lehetőség arra, hogy lemondjunk valamiről, ami fogva tart, hogy elnyerjük a feloldozást Isten erejéből.

Áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel:

Debrecen, 2023. február 17.

Tóth-Mihala Veronika, lelkipásztor

Tóth Tamás, lelkipásztor

Dr. Kánya Gergely, főgondnok

U.i.: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP ÚRVACSORA – ELŐKÉSZÍTŐ ALKALMAK
• Február 23-24-25. napjain (csütörtökön, pénteken és szombaton) 18 órakor bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti teremben;
• február 26-án, nagyböjt 1. vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet a templomban.

Share This