Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2023. Pünkösd

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26)

Emlékszem az első reggeli áhítatra, amit itt tartottam, a Kossuth utcán. Az Igére nem emlékszem, de arra igen, hogy miután vége lett az áhítatnak, az ablakon keresztül hosszasan néztem a templomot. Nem tudom felidézni, mire gondoltam akkor, talán arra, hogy majd ott is fogok szolgálni, vagy esetleg arra, hogy kik jönnek el vasárnap az istentiszteletre, mindenesetre a pillanatra emlékszem. A percekig tartó mozdulatlanságra, ahogyan elgondolkozva állok az ablakban, és csak úgy, nézem a templomot.
Amikor Jézus beszélt a tanítványaihoz, és azt mondta nekik, hogy elküldi a Lelkét, aki majd mindenre megtanítja őket, és mindent eszükbe juttat, akkor még nem tudhatták, hogy például az evangéliumokra is gondolhatott Jézus. Hiszen a Lélek ihlette az apostolokat, hogy mindent fel tudjanak idézni, ami Jézussal történt, és le tudják jegyezni, mégpedig értelmesen. Lehet, hogy arra gondoltak, bárcsak emlékezhetnénk mindenre, amit Jézus mondott és tett. És megtanultuk volna a szavait. Mi is, van, hogy arra gondolunk, bárcsak fel tudnánk pontosan, vagy pontosabban idézni egy-egy meghatározó pillanatát az életünknek, bárcsak olyan mély nyomot hagyna lelkünk falán, hogy ne mosná el az idő az emlék kontúrjait. Jézus azonban itt nem az emlékezés adományát ígéri tanítványainak, hanem azt a belső megértést, amely csak a Szentlélek segítségével születhet meg a lelkünkben.
Mi, akik már a Szentlélek idejében élünk, a Szentlélek tanításán növekedünk a Krisztus ismeretében. A mi életünkben is az érvényes, amit Jézus a tanítványainak ígért, hogy az ismeretet, amit Jézusról megtanultunk, a Szentlélek mélyíti el bennünk, és így válik tapasztalattá. Amit Jézus tanításából megtanultunk, azt az életünk menetében juttatja eszünkbe a Szentlélek, éppen akkor, amikor szükségünk van rá.
Gyakran állok az ablakban ma is, és csak nézem a templomot. Nem gondolok semmire. Szeretem nézni. Minden reggel megállapítom, hogy szép, és ismerős. Első pillantásra is az volt, mintha valamire emlékeztetett volna, amit jól ismerek. Ilyen Jézus tanítása is. Ősi, ismerős, és mégis újra meghív, hogy hallgassam, hogy eszembe vegyem.
Isten áldja meg a Szentlélek munkáját a közösségünkben ebben a Pünkösdben is, hogy eszünkbe juttassa mindazt, amire emlékeznünk érdemes.

Debrecen, 2023. május 18.

Tóth-Mihala Veronika, lelkipásztor

Tóth Tamás, lelkipásztor

Dr. Kánya Gergely, főgondnok

Ui.: Istentiszteleti alkalmaink:
• Május 25-27. között (csütörtöktől szombatig) minden este 6 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben (Kossuth utca 65. – bejárat a Nap utca felől).
• Május 28-án, pünkösdvasárnap úrvacsorás ünnepi istentisztelet; május 29-én, pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor istentiszteletet lesz a templomban.
• Június 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor az istentisztelet a magyar református egység napjának megünneplése, a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának alkalma is lesz templomunkban. Vendég igehirdető: Kacsó Géza, a Bátyúi Református Egyházközség lelkipásztora, a Nagydobronyi Református Líceum lelkész igazgatója.

Share This