Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2024. Nagyhét és Húsvét

„Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.”
(Mk 10,15-16)

Kedves Testvérünk!
Nagyhét előtti csütörtökön Szent Efrémes iskolások látogatták meg a templomunkat. A templomismertetést együtt alkottuk meg, én kérdeztem őket, válaszaikból és az én kiegészítéseimből alakult ki, azaz párbeszédben született meg a tudnivaló. Amikor az úrvacsorát hoztam szóba, és azt kérdeztem, mit jelent nekünk a kenyér és a bor, miként táplál minket, egy tízéves forma kislány válaszolt: olyan, mint az anyatej a babának. Igen, mondtam, kicsit lecsendesedve a mikrofon mögött, hiszen az egyház az anyánk.
Erre a húsvétra a gyermeki egyszerűség ajándékát kérjük el. Járjuk be a Szent Három Nap útját, mint az emberi élet ösvényét: ereszkedjünk le a fájdalmas mélységbe, majd éljük át az élet ünnepét. Találkozzunk Istennel és önmagunkkal, hogy megtapasztaljuk a mélypont ünnepélyét.
Lépésről lépésre kövessük Jézust.
Nagycsütörtökön este hat órakor Jézus tanítványaiként üljük körbe az asztalt, és hallgatjuk a Mestert, mint az iskolában a gyermek a tanítót, azaz felolvassuk az utolsó vacsora történetét. Eszünk a kenyérből, iszunk a borból, mint annak idején ők, ott, utoljára. Majd együtt vacsorázunk, mint egy nagy család, szerényen és csendesen.
Nagypénteken hajnali hat órakor a templom sötétjében kezdődik meg az istentisztelet. Tizenhárom gyertya ég az úr asztalán, és szemtanúi leszünk a Tanítványok szétszéledésének. Az Evangélium szövegét együtt olvassuk Jeremiás siralmaival, átéljük az elhagyatottság, a félelem és reszketés óráit Krisztussal, aki megtapasztalta: „Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert.” (JerSir 3,7). Lépésről lépésre haladunk a Passió történetében, minden gyertya eloltása egy-egy tanítvány elvesztését jelképezi.
Nagypénteken délelőtt tíz órakor Jézust Pilátus előtt szemléljük. A Nagypénteki homília évről-évre megtanít minket a keresztutunkon járni, mindenki felveszi a saját keresztjét, és végig megy a Krisztus útján.
Nagypénteken este hat órakor képekkel és énekekkel kísérjük a keresztig, majd a sírig Krisztust.
Nagyszombaton este hat órakor több órás énekléssel dicsérjük a teremtést és a Teremtőt, aki minden szombati napot erre rendelt el, azt a bizonyos legszomorúbb, legcsendesebb szombatot is, amikor Krisztus a halálban volt, és így tartotta életben a tanítványok lelkében az újjáteremtés reményét.
Húsvétvasárnap hajnali hat órakor a templomban köszöntjük a feltámadást. Felvirradt áldott szép napunk, teljes szívvel vigadunk – énekeljük, és a Jézus üres sírjához érkező tanítványok éledését egy-egy gyertya meggyújtása jelzi majd. A hajnali úrvacsora felébreszti bennünk az élet szeretetét, átjár a remény és az öröm mindannyiunkat.
Húsvétvasárnap délelőtt tíz órakor ünnepi istentiszteleten gyűlünk össze, együtt énekel az egyház, a mennyei és a földi üdvözültek seregével: a feltámadott Krisztust ünnepeljük, aki az első zsengéje eljövendő életünknek.
Húsvéthétfő délelőtt tíz órakor hálaadó istentiszteleten zárjuk az ünnepet.
„Az az ember, akinek célja saját boldogsága – rossz; az, akinek célja mások véleménye – gyenge; az, akinek célja mások boldogsága – erényes; az, akinek célja Isten – nagy. Vagy: Az egyszerűség az a tulajdonság, amelyre minden más tulajdonságnál jobban szeretnék szert tenni.” (Tolsztoj naplója, in: Pilinszky János, A mélypont ünnepélye). A gyermeki egyszerűség vezessen a nagyheti utunkon!

Áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel:

Debrecen, 2024. március 21.

Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor
Tóth Tamás lelkipásztor
Dr. Kánya Gergely főgondnok

Ui.: NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK RENDJE
Március 24-én, Virágvasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban.
Március 28-án, Nagycsütörtök 18 órakor úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti teremben.
Március 29-én, Nagypéntek 6 órakor a tanítványok szétszéledése, 10 órakor Jézus Pilátus előtt, 18 órakor Passió a templomban.
Március 30-án, Nagyszombat 18 órakor a teremtés ünnepe a gyülekezeti teremben.
Március 31-én, Húsvétvasárnap 6 órakor hajnali úrvacsorás istentisztelet, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet a templomban.
Április 1-jén, Húsvéthétfő 10 órakor hálaadó istentisztelet a templomban.

Share This