Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2024. Pünkösd

„Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre,
és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,25-26)

Kedves Testvérünk!
A konfirmációi tudáspróbán az egyik fiatal, amikor a pünkösdről beszélt azt mondta, hogy már Keresztelő János is előre megmondta, hogy ő vízzel keresztel, Jézus pedig tűzzel fogja megkeresztelni tanítványait. Sőt, már Jeremiás is megmondta, hogy eljön az az idő, amikor „nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok” (Jer 31,32).
Vannak olyan élethelyzetek, hogy nem tud a szívünk bízni. Ekkor érdemes a tapasztalatunkra támaszkodnunk. Ezt az utat éli a Mester, erre tanítgatja az övéit, hogy majd megtapasztaljátok, ahogyan eddig is megtapasztaltátok, hogy amit Isten mond, az igaz. A mennybemenetel ünnepén átéljük, hogy Jézus eltávozik, de nem hagy minket egyedül, hanem a szívünkbe ülteti a reményt, hogy a Pártfogó eljön hozzánk. És ebben az időszakban, mennybemenetel és pünkösd között helyezkedik el a konfirmáció vasárnapja, amikor a fiatalokat beavatjuk a gyülekezet közösségébe. A Szentlélek várás napjaiban történik hagyományosan a konfirmáció, hiszen az egyházi évben pont ott van a legjobb helyen. Amikor a fiatalok vallást tesznek ismereteikről, a gyülekezet azért imádkozik, hogy kiáradjon rájuk is Isten Lelke, és így teljesedjék be, amit Jézus mondott: az ő szava eszükbe jut majd, megtanulják, nem csak kívülről, hanem hittel is, amit Jézus mond nekik.
Ez a keresztyén életünk ritmusa is. Egy vasárnapi istentiszteleten, egy bibliaórán vagy egyéni csendességben találkozunk Isten szavával, és amikor a Lélek munkálkodik bennünk, akkor ez a tanítás belsővé válik, eszünkbe jut a hétköznapokban, beleíródik a gondolatainkba, meghatározza az érzéseinket.
A felejtés és emlékezet dinamikája jellemzi az emberi kapcsolatainkat és az Istennel való kapcsolatunkat is. Úgy működik a figyelmünk, hogy vannak dolgok, amik előtérbe kerülnek, és vannak, amik háttérbe szorulnak. Tudatosan kell figyelnünk arra, hogy mi van elől. Az Isten szava nem kerül elő hétköznapjainkban, a mi kultúránk nem támogatja a lelki élet megélését. Nem természetes a templomba járás, az imaidő megtartása, sem a közösségbe járás. Ma az időnk a legdrágább, ebből kéri el Isten a maga részét, mint az ókori kultúrákban az áldozat a legszebb, a hibátlan állat kellett legyen. Áldozat nélkül nincs kapcsolat, sem Istennel, sem családtagjainkkal, sem a gyülekezettel. Áldozat nélkül nincs élet. Viszont az odaszánt idő, figyelem, megtermi gyümölcsét, mert gyümölcse maga a Szentlélek ajándéka.

Debrecen, 2024. május 10.

Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor
Tóth Tamás lelkipásztor
Dr. Kánya Gergely főgondnok

Ui.: Istentiszteleti alkalmaink:
• Május 16-18. között (csütörtöktől szombatig) minden este 6 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben (Kossuth utca 65. – bejárat a Nap utca felől).
• Május 19-én, pünkösdvasárnap úrvacsorás ünnepi istentisztelet; május 20-án, pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor istentiszteletet lesz a templomban.
• Május 26-án, hazatérés vasárnapja lesz. Minden bejelentkezett egyháztagunkat arra kérjük, jöjjenek el a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletre, emellett lehetőség szerint hozzanak magukkal még egy embert. Az istentisztelet után szeretetvendégség lesz a gyülekezeti házban.

Share This