Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánunk!

 „Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád,

és a Magasságos ereje árnyékoz be téged,

ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”

(Lk 1,35)

Kedves Testvérünk!

Csodálatos ajándék a karácsony, mert a Szent körül forgolódik mindenki, ha tud róla, ha nem. A világ folyása megváltozik, átveszi az irányítást a nagy készülődés. Egy hónapig készülünk rá, hogy megünnepeljük azt a pillanatot, amikor Isten elérte az embert teljes valójában.

A Szent beköltözött hozzánk, felkeresett minket, és felkeres azóta minden karácsony alkalmával. Itt kopogtat. Akad, aki nem hallja ezt a zörgetést, akkora zajban él, hogy nem veszi észre, nála is bejelentkezett a gyermekké lett Isten.

Azért hívott meg minket advent a csendre, hogy meghalljuk őt, aki közeleg, és arra vár, hogy beengedjük, hogy kapunkat kitárjuk. Az istentiszteleteken, a bűnbánati alkalmakon, az ima- és bibliaórákon együtt elcsendesedünk, leállunk, kikapcsolunk, hogy bekapcsolódhassunk a mennyei készülődésbe. Ilyenkor a mennyben is ünnepi készülődés folyik, oda fülelünk át, amikor éneklünk vagy imádkozunk.

Nekünk, akik a télben ünnepeljük a testté lett Istent, különös körülmény, hogy a hidegbe költözik bele a mindent átjáró meghittség. A hosszú estéket megvilágító adventi fények után a karácsony esti gyertyaláng a szívünkben is fellobban. Amint megpillantjuk, nem keresünk más fényt, e láng köré telepszünk, s csak bámuljuk, csodáljuk, amint bevilágítja a teret.

Krisztus így érkezett közénk. A belőle áradó szentség nem oszlatja el világunk sötétjét. Ma is oda kell húzódni a közelébe, szorosan, összekapaszkodva: ez az anyaszentegyház. A Krisztus köré gyülekező emberek hallhatják a mennyei hírnök üzenetét, amint Mária istenközeli életéből fakadt, hogy az angyal megjelent neki, és Isten kinyilatkoztatta számára a jó hírt, isteni akaratát.

A Jézusból áradó szentség jó illata járja át a karácsonyestéket, a szeretet ezerféle megnyilvánulása az Ő személyéből fakad, Ő ösztönöz minket, hogy nyújtsuk ki kezünket egymás felé. Jézus mindenkit meghív, rajtunk áll, mennyi időt töltünk vele.

Ünnepünk ritmusát igazítsuk a szent történet eseményeihez, s akkor megszentelődik ünnepünk.

Az előkészületi, bűnbánati estéken csendben várakozunk.

A szentesti istentiszteleten csodálkozunk.

A karácsony első napján Krisztus előtt térdet hajtunk, hódolunk.

A karácsony második napján Krisztusnak hálát adunk.

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” (Jak 4,8)

Áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel:

Debrecen, 2021 karácsonya

Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor, Tóth Tamás elnök-lelkipásztor és dr. Kánya Gergely főgondnok

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK RENDJE

  • December 21-22-23. napjain (kedd, szerda és csütörtök) 18 órakor bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti teremben;
  • december 24-én, pénteken 16 órakor szentesti istentisztelet a templomban;
  • december 25-én, szombaton 10 órakor karácsony 1. napi istentisztelet a templomban;
  • december 26-án, vasárnap 10 órakor karácsony 2. napi istentisztelet a templomban.

 ÓÉVI ÉS ÚJÉVI ISTENTISZTELETEK

  • December 31-én, pénteken 16 órakor óévi istentisztelet a templomban;
  • 2022. január 1-jén, szombaton 10 órakor újévi istentisztelet a templomban;
  • 2022. január 2-án, vasárnap 10 órakor esztendő 1. vasárnapi istentisztelet a templomban.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

Hálásan köszönjük az idei évben személyesen eljuttatott vagy átutalt egyházfenntartói járulékokat, egyéb adományokat.

Gyülekezetünk önfenntartó, vagyis az egyházfenntartói járulék, a perselyadomány és a céladományok segítségével válunk képessé a rezsi, a lelkészi javadalmak és egyéb költségek kifizetésére.

Ebben az esztendőben, az év első felében nem tartottunk személyes jelenléttel istentiszteletet, ennek ellenére gyülekezetünk tagjai gondoskodtak közösségünk fenntartásáról.

Azzal a kéréssel fordulunk felétek, hogy akik még nem tettétek meg, és anyagi lehetőségetek lehetővé teszi, szeretettel kérjük a 2021. évre vonatkozó egyházfenntartói járulék befizetését az alábbi lehetőségek valamelyikének igénybevételével:

– személyesen a Lelkészi Hivatalban (hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között);

– átutalással:

o Név: Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség

o OTP számlaszám: 11738008-20080901

o Közlemény: egyházfenntartói járulék

1. KOSSUTH UTCAI GOMBFOCI BAJNOKSÁG

December 30-án, csütörtökön délután 3 órától 1. Kossuth Utcai Gombfoci Bajnokság lesz a Gyülekezeti Házban. A programmal kapcsolatos kérdéseket a gombfoci2021@freemail.hu e-mail címen lehet jelezni. Mindenkit szeretettel várunk!

AZ ÚR LEGYEN GYÜLEKEZETÜNK ŐRIZŐ PÁSZTORA A 2022-ES ESZTENDŐBEN IS!

 

Share This