Nagyhét és Húsvét 2021

„Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet”

(Mt 21,16)

Kedves Testvérünk!

Nagyhét és Húsvét megélésének lehetőségére hívunk ebben a számunkra még mindig szokatlan helyzetben, melyet a világjárvány szabta szűk keretek teremtettek.

Egyházi életünk természetéből adódóan a személyes találkozások terében életképes és hatékony, de most a személyes találkozásokat keretek közé szorítja a járvány megfékezésére hozott rendelkezések sora. Hazánk és egyházunk, kisebb nagyobb közösségeink, még családjaink is megosztottak annak tekintetében, hogy mit gondolunk, hogyan kellene kezelni ezt a válságos helyzetet. Egyházunk vezetése úgy döntött, hogy alkalmazkodunk a körülöttünk lévő közösségek életrendjéhez; és ahogyan az iskolák, közösségi helyek zárva tartanak, egyelőre mi sem nyitjuk meg közösségi tereinket.

Ez a mostani helyzet mindannyiunkat arra hív, hogy véleményt alkossunk, állást foglaljunk, hogyan kell az életet vezetni, és egyben arra is tanít, hogy tiszteljük a másik álláspontját. Úgy ragaszkodjuk saját véleményünkhöz, hogy tartsuk tiszteletben a másokét, így elkerülhetjük a „mi-ti” és az „én-te” megosztottságát. A közösségek szétszakadását csupán az egymás iránti kitartó érdeklődés, a másikra szánt figyelmes idő és a tapintatos jelenlét tudja megakadályozni. Feszültséggel terhelt hétköznapjaink, a családi és baráti, testvéri közösségek mederben tartó megélése nélkül fáradttá és ingerültté tehetnek minket. Pihenjünk az Ige mellett, keressük a személyes találkozásokat a friss levegőn, és ne engedjük be a kételyt és elkeseredést.

A Nagyhét útja lehet most is a mi utunk. Elindulunk Virágvasárnap kapujából, ahol Jézus Jeruzsálem középpontjában, mint Messiás jelenik meg, majd leereszkedünk Nagycsütörtök sötét, magányos éjszakáján át Nagypéntekre, a szenvedés és halál keresztjéhez. Ez a lefelé vezető út, mely a Golgota magaslatára tart. Nagyszombat csendjében megélhetjük a kilátástalan várakozást, mely mégis Isten közelében tart, hogy felvirradjunk Húsvét fényes hajnalára. Feltámadunk. Az élet megújul.

Engedjük bele lelkünket a nagyheti liturgiába, hogy megújítson bennünket Krisztus útja. A gyermekek mindenkinél világosabban látták akkor, ott Virágvasárnap, hogy Jézus a Megváltó, és nem hallgattak az Írás szerint, hanem kiáltották: Hozsánna! Ments meg! Kiáltsuk velük együtt: Ments meg! És tegyen a megmentő, amit akar, legyen meg az ő akarata.

Most csupán a képernyőkön keresztül tudunk kapcsolódni egymáshoz, mi élőben közvetítjük minden alkalmunkat (facebook.com/verestemplom). Nagyban segíti az üzenet átélését, ha élőben sikerül bekapcsolódni a közvetítésekbe.

Áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel:

Debrecen, 2021. március 29.

Tóth-Mihala Veronika
beosztott lelkipásztor
Tóth Tamás
lelkipásztor
Dr. Kánya Gergely
gondnok

NAGYHÉT ALKALMAI

Nagykedd és Nagyszerda 18 órakor bűnbánati istentisztelet

Nagycsütörtök 18 órakor istentisztelet

Nagypéntek 6 órakor a tanítványok szétszéledése, 10 órakor istentisztelet, 18 órakor Passió

Nagyszombat 18 órakor a teremtés dicsérete

HÚSVÉT ALKALMAI


Húsvétvasárnap 6 órakor hajnali istentisztelet, 10 órakor istentisztelet

Húsvéthétfőn 10 órakor istentisztelet

Share This