Presbiterválasztás 2023

Egyházközségünkben 2023. augusztus 27-ével lezárult a presbiterjelölés időszaka. A választási folyamat további tervezett menetrendje a következő:

  • Az egyházközségi Választási Bizottság szeptember hónapban felkeresi az érvényes jelölést kapott presbiter- és főgondnok jelölteket, akik írásban nyilatkoznak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.
  • Október 1-jén, a vasárnap délelőtti istentisztelet végén a Választási Bizottság ismerteti a gyülekezet közösségével azoknak a névsorát, akik érvényes jelölést kaptak és a jelölést el is fogadták.
  • Október 8-án, a vasárnap délelőtti istentiszteletet követően, a Presbitérium nyilvános ülés keretén belül a végleges jelöltlistáról döntést hoz. A Választási Bizottság bemutatja a szavazólap formáját, ismerteti a szavazás menetét és meghirdeti a presbiterválasztás időpontját (november 19.).
  • Október 15-étől november 12-éig a vasárnap délelőtti istentiszteletek keretében a jelöltek bemutatkoznak. A jelöltekről külön kis bemutatkozó füzet is készül.
  • November 19-én érkezik el a presbiterválasztás napja. A vasárnap délelőtti istentiszteletet követően, az egyházközségi közgyűlés keretében a Választási Bizottság vezeti és ellenőrzi a titkos szavazást, majd elvonul, hogy megszámlálja és összesítse a szavazatokat, végül a – nem hivatalos – választási eredményt kihirdeti a gyülekezet közössége előtt.
  • A választás eredményének jogerőre emelkedését követően december elején, egy vasárnap délelőtti istentisztelet keretében az újonnan megválasztott tisztségviselők esküvel foglalják el szolgálati helyüket.

PRESBITERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Share This