Gyülekezetünk ünnepi rendje

Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara 2020. december 8-án kelt útmutatásában a 2020. évi karácsonyi ünnepkör alkalmainak rendjét az egyházközségek elnökségeinek hatáskörébe utalta.

A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Elnöksége az alábbiak szerint hirdeti meg a gyülekezet ünnepi rendjét:

 • Advent 3. vasárnapjától, vagyis december 13-ától istentiszteleteink személyesen is látogathatóak lesznek az alábbi feltételek szigorú megtartása mellett:
  • A templomot az istentisztelet előtt fertőtlenítjük és szellőztetjük. Különös gondot fordítunk a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiség fertőtlenítésére.
  • Érkezéskor kötelező a templom bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítő használata, valamint a templomtérben tartózkodás egész ideje alatt kötelező a szájat és orrot is eltakaró maszk viselése.
  • A templomban az istentiszteleten legfeljebb 150 fő tartózkodhat, figyelembe véve a templom hasznos alapterületét, illetve a szükséges védőtávolságot. Helyet foglalni csakis a kijelölt padsorokban, a megjelölt helyeken, egyesével szabad.
 • Az istentiszteletek online közvetítését továbbra is biztosítjuk.
 • December 20-án, advent 4. vasárnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében szokásos karácsonyi gyermekműsor elmarad. A vasárnap délelőtti istentisztelettel párhuzamos gyermekistentiszteleteket továbbra sem tartjuk meg.
 • December 24-én, Szenteste 16 órakor tartjuk az istentiszteletet a templomban.
 • December 25-én, karácsony első napján a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten úrvacsorai közösséget nem tartunk. A gyülekezeti teremben szokásos, úrvacsorára előkészítő bűnbánati istentiszteleteinket elhagyjuk.
 • December 26-án, karácsony második napján délelőtt 10 órakor ünnepi hálaadó istentisztelet lesz a templomban, amelyen a Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség elbúcsúzik közel 42 esztendő után nyugalomba vonuló elnök-lelkipásztorától, Derencsényi Istvántól. Az ünnepi esemény online közvetítéssel is követhető lesz a Gyülekezet facebook oldalán: facebook.com/verestemplom
 • December 31-én, csütörtökön 16 órakor óévi hálaadó istentisztelet, valamint 2021. január 1-jén, pénteken délelőtt 10 órakor újévi könyörgéses istentisztelet lesz a templomban.
 • Bibliaóráinkat az online térben tartjuk.
 • A Lelkészi Hivatal telefonon (52/537-235) és e-mailben (debrecen-kossuth.utca@reformatus.hu) érhető el.

Áldott adventi készülődést és kegyelemteljes karácsonyi ünnepet kívánunk.

Testvéri köszöntéssel:

2020. december 10.

a Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Elnöksége

Share This