Húsvéti körlevél

Áldott húsvéti ünnepeket!

„Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.”

(Máté 28,6a)

Kedves Testvérünk!

Hamarosan ünnepli a keresztyén világ az egyház legnagyobb ünnepét, a húsvétot, a feltámadást, Krisztus bűn-halál-kárhozat felett aratott diadalát.

Húsvét nem egyfajta „happy end”, annak következtében, hogy valaki, aki nemrég még véres verítékcseppektől kísérve elfogadta a bekövetkező halált, az rövid idő, három nap elteltével kisétál a sírból. Az, amiről Máté evangélista tudósít, az egészen más. Ez több mint egy halott újra éledése. Itt többről van szó. Jézus feltámadásában nem egyszerűen egy szomorú történet jó véget ér, hanem ez egy új történetnek a kezdete, amelybe Isten belevonja az egész világot. Ezzel az Isten országának a kibontakozása indul el ezen a világon. A halál a maga sokarcúságával már nem egyetlen, kizárólagos perspektíva számunkra. Jézus Krisztus feltámadásában Isten kimondja számunkra is az üdvözítő szót, a feltámadás, az örökélet igéjét.

Jézus feltámadása tehát egy új világkorszak kezdete. Jézus feltámadása mindennek új fordulatot ad. Jézus tehát nem a halott múlt egy darabja, hanem a halál felett győzedelmet vett élet reprezentációja, aki nekünk is új perspektívát, orientációt, megújulást és az élet, a jövendő iránt bizalmat és bátorságot ad.

Az élet, a jövő iránti bizalom erősítésére pedig mikor volna leginkább szükségünk, mint éppen egy világjárvány közepette. Mivel kormányzati rendelkezés és a Zsinatunk Elnöksége a veszélyhelyzetre tekintettel nem teszi lehetővé nyilvános istentiszteletek tartását, ezért szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a hétköznapi „Csendes percek”-et, melyek reggel 7 és este 19 órakor jelennek meg gyülekezetünk internetes oldalain (www.facebook.com/verestemplom; www.verestemplom.hu), továbbá vasárnaponként a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleteinket.

Amennyiben húsvéti hálaáldozattal kívánjátok támogatni gyülekezetünk működését, abban az esetben javasoljuk adományotok átutalását Egyházközségünk OTP számlaszámára megküldeni: 11738008-20080901. Isten áldjon és őrizzen Benneteket ezekben a vészterhes időkben.

Ünnepi áldáskívánással és szeretetteljes köszöntéssel:

Debrecen, 2020 húsvétja

Derencsényi István elnök-lelkész

Dr. Kánya Gergely gondnok

Virágvasárnap délelőtt 11 órakor az Európa Rádió, este 18 órakor pedig a Kossuth Rádió előre bejegyzett menetrend szerint a mi gyülekezetünkből közvetíti országosan az istentiszteletet. Ezt a felvételt már elkészítették a szakemberek Derencsényi Istvánnal, gyülekezeti tagjainknak ezt a lehetőséget ajánljuk fel.

Nagyhéti alkalmaink rendjéről hamarosan bővebb tájékoztatást adunk.

Share This