Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2021. Pünkösd

Levél a Kossuth Utcai Gyülekezetnek – 2021. Pünkösd

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők...

Istentiszteleti alkalmaink – 2021. május

Kedves Testvérünk! 2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm...
Felelősséggel a testvéreinkért

Felelősséggel a testvéreinkért

A gyülekezetünk közösségét azzal szeretnénk erősíteni, hogy építjük a kapcsolatokat a gyülekezetünk csoportjainak tagjai között. Azzal a kezdeményezéssel fordulunk hozzátok, hogy vállaljatok egy telefonos kapcsolatot, melyet egy másik korosztályba tartozó gyülekezeti...
Beszélgetés a lelkésszel a kertben

Beszélgetés a lelkésszel a kertben

A kép illusztráció. A jelenlegi járványügyi helyzetben is teret kínálunk a személyes találkozásra, lelkigondozásra. A szabad levegőn, gyülekezeti házunk udvarán várjuk gyülekezeti tagjainkat, akik szeretnének találkozni velünk. A találkozás előre, telefonon...